Học Kỳ 2

 1. Hoá phân tích 2

  Tiếp tục của phần 1, hóa phân tích 2 nối tiếp sự ảo diệu trong khâu chấm điểm, rất nhiều dược sỹ kêu ca với môn học này
  3
  Đề tài thảo luận
  3
  Bài viết
  RSS
 2. Hoá lý dược

  3
  Đề tài thảo luận
  3
  Bài viết
  Mới nhất: Hóa Lý K70 lần 2 Phan Thị Đảm, 26/7/17
  RSS