Học Kỳ 2

 1. Ngoại ngữ 2

  Học phần ngoại ngữ 2 tại trường dược dành cho sinh viên năm nhất kỳ 2 nâng cao kiến thức tiếng anh
  0
  Đề tài thảo luận
  0
  Bài viết
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 là tài liệu tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tại Việt Nam đào tạo cho sinh viên
  1
  Đề tài thảo luận
  1
  Bài viết
  RSS
 3. Sinh học

  Sinh Học là bộ môn cung cấp kiến thức về bệnh, cấu tạo của cơ thể, vi sinh vật
  1
  Đề tài thảo luận
  1
  Bài viết
  RSS
 4. Toán thống kê y dược 2

  Toán thống kê y dược 2 giúp sinh viên dược có được kỹ năng tính toán, xử lý số liệu trong các báo cáo tốt hiwn
  0
  Đề tài thảo luận
  0
  Bài viết
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. Vật lý đại cương 2

  Môn vật lý đại cương 2 nghiên cứu về các kỹ thuật, máy móc sản xuất thuốc
  0
  Đề tài thảo luận
  0
  Bài viết
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 6. Hoá hữu cơ 1

  Môn hóa hữu cơ 1 cung cấp các kiến thức cơ bản về hóa hữu cơ, có một phần lớn kiến thức dược sỹ đã được học từ cấp 3
  2
  Đề tài thảo luận
  2
  Bài viết
  Mới nhất: Hóa hữu cơ 1 Phan Thị Đảm, 14/7/17
  RSS