Trình bày và đánh giá 7 phương thức chi trả bảo hiểm y tế trên thế giới

Thảo luận trong 'Dược xã hội học (Kỳ 2)' bắt đầu bởi Lưu Anh, 25/5/17.

 1. Lưu Anh

  Lưu Anh Guest

  0
  0
  0
  1. Phương thức chi trả theo phí dịch vụ:

  Là thực thi theo giá của mọi loại dịch vụ và thuốc, bệnh viện phải có biểu giá nhất định do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Ưu điểm:
  • Trong môi trường cạnh tranh y tế, khuyến khích nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nếu chỉ có hệ thống bệnh viện nhà nước độc quyền thì không có ưu điểm này.
  Nhược điểm:
  • Tình trạng leo thang chi phí về y tế do người cung ứng sử dụng dịch vụ không cần thiết ảnh hưởng tổng chi phí bảo hiểm do chi phí quá lớn.
  2. Phương thức chi trả theo giá ngày hoặc giường:

  Cơ quan bảo hiểm thanh toán chi phí mọi ngày nằm viện điều trị.

  Cơ sở tính dựa trên:
  • Tổng chi phí khám chữa bệnh thực tế của bệnh nhân trong thời gian nhất định trên năm.
  • Tổng ngày trên giường bệnh thực tế.
  Hai thông số này có thể ấn định vào đầu năm bằng cách sử dụng giá trị thông số của các năm trước.

  Tùy theo tuyến của bệnh viện. loại khoa điều trị mà quy định giá 1 ngày điều trị và thời gian điều trị khác.

  Ưu điểm:
  • Khống chế chi phí y tế, dễ quản lý, chi phí hành chính thấp, không đòi hỏi biểu giá cụ thể.
  Nhược điểm:
  • Giá mỗi ngày được ấn định bệnh viện giảm các chi phí khác và tăng số ngày điều trị gây tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

  3. Phương thức chi trả khoán quỹ định xuất theo số thẻ:

  Cơ quan bảo hiểm trả cho cơ sở y tế 1 mức khoán kinh phí nhất định trong thời gian từng năm theo số người có bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh.

  Bệnh viện sau khi nhận khoán theo số thẻ bảo hiểm sẽ trang chải mọi chi phí theo thời gian quy định, từ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đến khám chữa bệnh nội trú.

  Ưu điểm:
  • Cơ sở y tế xây dựng được mối quan hệ với bệnh nhân, nắm chắc tiểu sử bệnh
  • Hạn chế lãng phí chi phí y tế.

  Nhược điểm:
  • Khó khăn khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao.
  • Vấn đề thanh toán khó khăn khi bệnh nhân thay đổi thuốc và cơ sở điều trị.
  4. Phương thức chi trả theo nhóm chuẩn đoán:

  Định ra khoảng nhóm chuẩn đoán.

  Quỹ bảo hiểm thanh toán cho bệnh nhân theo giá của nhóm chẩn đoán mà bệnh nhân điều trị.

  Ưu điểm:
  • Tránh được nhược điểm của phương thức chi trả theo phí dịch vụ.
  • Đảm bảo chất lượng và khống chế chi phí điều trị.

  Nhược điểm:
  • Cơ sở y tế sẽ yêu cầu được thanh toán các chuẩn đoán cao hơn so với chuẩn đoán thực tế.
  • Cơ sở y tế chọn cấp hạng cao nhất trong bảng chuẩn đoán có nhiều cấp hạng khác nhau.

  5. Trả lương cho thầy thuốc:

  Cơ quan bảo hiểm y tế trả lương cho bác sỹ.

  Thường áp dụng cho bác sỹ đa khoa, bác sỹ gia đình.

  Mỗi bác sỹ có trách nhiệm khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trong 1 vùng nhất định.

  Ưu điểm:
  • Nắm chắc bệnh nhân.

  Nhược điểm:
  • Phụ thuộc ý thức của bác sỹ.

  6. Chi trả khoán quỹ trọn gói:

  Cơ quan bảo hiểm y tế khoán cho bệnh viện 1 khoản kinh phí nhất định hàng năm.

  Bệnh viện:
  • Có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.
  • Có toàn quyền sử dụng nguồn kinh phí này.

  Ưu điểm:
  • Nắm chắc tiền sử của bệnh nhân, hạn chế lãng phí.

  Nhược điểm:
  • Khó khăn khi sử dụng kỹ thuật cao.
  • Thanh toán khó khăn khi thay đổi bác sỹ, bệnh viện.

  7. Phương thức thanh toán cùng chi trả:

  Hiện nay, phương thức thanh toán được nhiều nước áp dụng nhất là phương thức cùng chi trả. Người bệnh cùng chi trả 1 phần chi phí y tế, tỷ lệ cùng chi trả phụ thuộc vào từng công ty bảo hiểm.

  Trong phương thức này, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh viện tất cả những dịch vụ và thuốc men được sử dụng cho bệnh nhân, mức giá và khung giá được ban hành trên cơ sở sự thống nhất giữa quỹ và bệnh viện.

  Ưu điểm:
  • Không sử dụng dịch vụ không cần thiết, tăng trách nhiệm người sử dụng dịch vụ y tế.

  Nhược điểm:
  • Hạn chế tham gia của người bệnh nặng, bệnh mãn tính không chi trả được.